Drobečková navigace

Střední Haná > O mikroregionu > Členské obce > Měrovice nad Hanou > Měřovice nad Hanou-historie

Měřovice nad Hanou - historie

Měrovice nad Hanou mají charakter středně velkého zemědělského sídla. Obec je stabilizovaným rozvojovým sídlem s významným zdrojem pracovních příležitostí v zemědělské výrobě a zdrojem pracovních sil pro celý region.

Dominantou obce a celého okolí je katolický kostel na návsí v jihozápadní části obce. Odtud se zástavba volně rozrůstala severním směrem kolem průjezdní komunikace v podobě ulicové zástavby. Na ni pak navazují místní komunikace.

Kromě původního centra obce kolem kostela, bylo v rámci socializace vesnice vybudováno centrum nové v podobě typických objektů pohostinství, smíšeného zboží na něž navazuje objekt mateřské školy a obecního úřadu.

V této části obce je rovněž pošta, další prodejna smíšeného zboží, objekt samostatné masny a bývalého kulturního domu, který je v současnosti využíván k podnikatelským účelům.

V okrajové poloze v západní části obce je vybudován a dobře udržován sportovní areál s potřebným zázemím v podobě šaten, tribuny a pohostinství.

Výrobní areál je situován na severním okraji zastavěné části obce - jedná se o areál bývalého zemědělského družstva, který je dnes využíván několika podnikatelskými subjekty. Areál má plošný předpoklad pro svůj rozvoj.

Za tímto areálem se nachází velká vodní nádrž, která slouží k chovným účelům (rybářství).

Na západním okraji obce u silnice směrem na Němčice nad Hanou je lokalizován místní hřbitov.

Historické pamětihodnosti – v centru obce se nachází 300 let starý římsko-katolický kostel sv. Bartoloměje, jenž tvoří dominantu obce. Tato památka z 19.století je státem chráněná a je evidována ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek.