Drobečková navigace

Střední Haná > O mikroregionu > Občanská vybavenost

Občanská vybavenost

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotní péče je v obcích Mikroregionu Střední Haná na úrovni odpovídající potřebám místních obyvatel a hlavně možnostem obcí. Zdravotní střediska, resp. ordinace fungují ve spádových městech, zdravotní péče je poskytována ambulantně, a v podstatě ve všech hlavních specializacích. Další, vyšší úroveň zdravotní péče vyhledávají místní občané v okresních nemocnicích (Přerov, Prostějov, Kroměříž), případně v Olomouci, kde se nacházejí i lůžková zařízení.

Tab. 18: Zdravotní a sociální péče na území mikroregionu

Obec

Zařízení

Ivaň


V obci není zdravotní péče poskytována, lékařskou službu zajišťují spádová zdravotní střediska v Tovačově a Klenovicích na Hané

Kojetín

Poliklinika, širší spektrum praktických i specializovaných lékařů, čtyři domy s pečovatelskou službou,

Charita Přerov pobočka Kojetín provozuje:  krizové centrum pro matky s dětmi, klub romských žen a dětí, denní stacionář pro seniory v domě Sv.Josefa 

Křenovice

Služba dovozu léků na obecní úřad, terénní odlehčovací služba, půjčovna kompenzačních pomůcek, mobilní hospic

Lobodice


Nejsou v obci poskytovány, spádovost na Tovačov a Přerov

Měrovice n. H.


Zdravotní péče, služba zajišťována lékaři v Kojetíně

Němčice n.H.

Zdravotní středisko – spádové, praktický lékař, zubní oddělení, dětské, rehabilitace, interna, chirurgie, ušní, nosní, krční, oční, urologie. Další ordinace praktického lékaře, privátní zubní ordinace

Dům s pečovatelskou službou s 16-ti byty

Obědkovice


Není v obci poskytována, spádová zařízení se nachází v Kojetíně a Prostějově

Oplocany


Není v obci poskytována, spádová zařízení se nachází v Kojetíně a Tovačově

Polkovice


Není v obci poskytována, lékařská péče v Kojetíně – dobrá spádovost, využíván Domov důchodců Tovačov

Stříbrnice


Není v obci poskytována, spádová zařízení se nachází v Kojetíně

Tovačov

Zdravotní středisko – 2 praktičtí lékaři, 3 zubní lékaři, ordinace oční, kožní, dětský lékař a gynekolog.

Dům s pečovatelskou službou, Domov důchodců

Troubky


2 praktičtí lékaři, dětská a dorostová lékařka a zubní ordinace

Uhřičice


1/14 dní lékař v obci, spádové středisko v Kojetíně

Záříčí


Není v obci poskytována, využívána zařízení v Chropyni a Kroměříži

Školství

V mikroregionu Střední Haná je, zejména s ohledem na klesající počet dětí, relativně odpovídající počet mateřských i základních škol. Centry jsou opět města Kojetín, Tovačov i Němčice nad Hanou. Mikroregion nabízí i příležitosti získání středoškolského vzdělání. Přehled školských zařízení je uveden níže.

Tab. 19: Přehled školských zařízení

Obec

Zařízení

Ivaň


Mateřská školka, 17 dětí

Kojetín


Mateřská škola, 2 spádové základní školy, speciální základní škola, gymnázium, základní umělecká škola, školní jídelna a dům dětí a mládeže

Křenovice


Mateřská škola - 44 dětí, Základní škola - 36 dětí, Odborné učiliště a Základní škola Křenovice - 97 učňů

Lobodice


Mateřská školka 30 dětí, základní škola 50 dětí

Měrovice n. H.

Mateřská školka 25 dětí a Základní škola 26 dětí 

Němčice n.H.

Mateřská školka 56 dětí, spádová Základní škola 325 dětí,

Základní umělecká škola s 11 pobočkami – 520 žáků

Obědkovice


V obci nejsou žádná školská zařízení

Oplocany


V obci nejsou žádná školská zařízení

Polkovice


Základní škola (1 – 5 ročník), Mateřská školka, školní družina, školní jídelna

Stříbrnice


V obci nejsou žádná školská zařízení

Tovačov


Mateřská školka a Základní škola – více připravených investičních záměrů, Střední odborné učiliště, Základní umělecká škola

Troubky


MŠ (50 dětí), ZŠ (cca 160 dětí). Škola zrekonstruována v roce 2004 v rámci programu SAPARD

Uhřičice


MŠ (22 dětí), školní stravovna

Záříčí


Mateřská školka – 25 dětí

Kultura a sport

Kultura a sport patří mezi významné, hlavní volnočasové aktivity místních obyvatel. Nabídka, zázemí pro kulturní vyžití a sport je celkově v mikroregionu Střední Haná na relativně široké úrovni.
Technický stav (stavební, vybavenost zařízení) jednotlivých zařízení je různý, řada z nich vyžaduje rekonstrukci nebo modernizaci.

Tab. 20: Přehled volnočasových (kulturních a sportovních zařízení) zařízení

Obec

Zařízení

Ivaň

Knihovna, Sokolovna – špatný technický stav (není v majetku obce)

Fotbalové hřiště, dětské hřiště (v dobrém stavu)

Kojetín

Městské kulturní středisko, sokolovna využívaná jako kulturní dům, regionální kulturně vzdělávací centrum s regionální knihovnou

sportovní hala Hanusíkova , sportovní areál Sokolská zahrada - s kurty a volejbalovými hřišti i zázemím,  areál koupaliště s vyhřívanými bazény na Závodí,                            víceúčelové hřiště s umělým povrchem Hanusíkova ve správě gymnázia Kojetín ,  multifunkční hala   stolní tenis Dudíkova                                                                                fotbalový stadión s travnatým hřištěm na Závodí,  loděnice pro vodácké sporty Na samotě, areál koupaliště Závodí , 

Křenovice

Knihovna – internet, dataprojektor, školící centrum.

Kulturní dům –má 2 sály, jeviště, balkón, kuchyň a bar, v polosuterénu Snack bar. Malý sál je primárně určen pro pořádání kulturních akcí, velký sál pro sportovní aktivity – florbal, badminton, nohejbal, volejbal a stolní tenis. Celková kapacita kulturního domu je do 250 hostů. Pořádají se zde taneční zábavy, plesy, diskotéky, svatební či smuteční hostiny, rodinné oslavy, divadelní představení atd. Kulturní dům je po částečné rekonstrukci. Součástí kulturního domu je zahrada či spíše malý park, který tvoří tzv. venkovní amfiteátr pro kulturní a společenské akce.

Zahrada kulturního domu – v zahradě se nachází nově vystavěná hasičská zbrojnice včetně přilehlého zázemí a rekonstruovaná myslivecká chata.

Areál fotbalového hřiště – travnatá fotbalová plocha, plocha pro požární sport, multifunkční hřiště s umělým povrchem.

Dům služeb – fit centrum.

Lobodice

Knihovna, kino, kulturní dům

Hřiště, tělocvična

Měrovice n. H.

Obecní knihovna s napojením na internet

Areál TJ Haná Měrovice – fotbalové hřiště

Němčice n.H.

Městské kulturní středisko – provozuje knihovnu, kino, příprava pořadů pro MŠ a ZŠ i dalších obcí mikroregionu, kulturní pořady pro dospělé diváky. Připravený záměr opravy střechy a fasády střediska.

Sokolovna, fotbalové hřiště, hřiště za Novosady – majetek TJ Stavební stroje, nutná rekonstrukce, koupaliště – v havarijním stavu, areál AVZO– klubovna, střelnice, hřiště

Obědkovice

Obecní knihovna

Sokolovna TJ Sokol Obědkovice, venkovní hřiště – ve špatném technickém stavu. Pozemek hřiště i tělocvična jsou v majetku Sokola

Oplocany


Obecní knihovna a venkovní hřiště

Polkovice

Knihovna, internetová knihovna, kulturní dům (kompletní zázemí) – vše v majetku obce

Fotbalové hřiště, tenisový kurt, tělocvična na zámku

Stříbrnice

Kulturní dům s knihovnou, v roce 2004 nově zrekonstruovaný sál

Hřiště, sál kulturního domu využíván i jako tělocvična, koupaliště (v současnosti není v provozu)

Tovačov

Městská knihovna, vlastní budova kina

Sportovní hala v pronájmu TJ Sokol Tovačov. Fotbalové hřiště města, které je pronajímáno TJ Sokol. Vypracovaná studie na využití Skašovských jezer k rekreaci

Troubky

Knihovna (bezbariérový přístup) , kulturní dům – činnost neziskových organizací v oblasti kultury

TJ Sokol Troubky – víceúčelová sportovní hala, areál volejbalového oddílu (3 antukové kurty), asfaltové hřiště na lední hokej, obec – hřiště na malou kopanou, multifunkční hřiště, tenisové kurty, v ÚPD vyčleněna plocha ke sportovním účelům.

Uhřičice

Knihovna s internetem pro veřejnost, sál s kapacitou 150 osob

Sportovní areál s 2 tělocvičnami, klubovnou a šatnami u fotbalového hřiště, další tělocvična v budově OÚ

Záříčí

Kulturní dům, obecní knihovna

Fotbalové hřiště, dětské hřiště, přírodní vodní nádrž Pískáč