Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Střední Haná > O mikroregionu > Občanská vybavenost

Občanská vybavenost

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotní péče je v obcích Mikroregionu Střední Haná na úrovni odpovídající potřebám místních obyvatel a hlavně možnostem obcí. Zdravotní střediska, resp. ordinace fungují ve spádových městech, zdravotní péče je poskytována ambulantně, a v podstatě ve všech hlavních specializacích. Další, vyšší úroveň zdravotní péče vyhledávají místní občané v okresních nemocnicích (Přerov, Prostějov, Kroměříž), případně v Olomouci, kde se nacházejí i lůžková zařízení.

Tab. 18: Zdravotní a sociální péče na území mikroregionu

Obec

Zařízení

Ivaň


V obci není zdravotní péče poskytována, lékařskou službu zajišťují spádová zdravotní střediska v Tovačově a Klenovicích na Hané

Kojetín

Poliklinika, širší spektrum praktických i specializovaných lékařů, čtyři domy s pečovatelskou službou, Charita Kojetín provozující krizové centrum pro matky s dětmi, klub romských žen a dětí, denní stacionář pro seniory

Křenovice


Jednou za měsíc přítomen lékař pro staré a nemocné občany, služba dovozu léků na obecní úřad

Lobodice


Nejsou v obci poskytovány, spádovost na Tovačov a Přerov

Měrovice n. H.


Zdravotní péče, služba zajišťována lékaři v Kojetíně

Němčice n.H.

Zdravotní středisko – spádové, praktický lékař, zubní oddělení, dětské, rehabilitace, interna, chirurgie, ušní, nosní, krční, oční, urologie. Další ordinace praktického lékaře, privátní zubní ordinace

Dům s pečovatelskou službou s 16-ti byty

Obědkovice


Není v obci poskytována, spádová zařízení se nachází v Kojetíně a Prostějově

Oplocany


Není v obci poskytována, spádová zařízení se nachází v Kojetíně a Tovačově

Polkovice


Lékař dojíždí 1/14 dní, lékařská péče v Kojetíně – dobrá spádovost, využíván Domov důchodců Tovačov

Stříbrnice


Není v obci poskytována, spádová zařízení se nachází v Kojetíně

Tovačov

Zdravotní středisko – 2 praktičtí lékaři, 3 zubní lékaři, ordinace oční, kožní, dětský lékař a gynekolog.

Dům s pečovatelskou službou, Domov důchodců

Troubky


2 praktičtí lékaři, dětská a dorostová lékařka a zubní ordinace

Uhřičice


1/14 dní lékař v obci, spádové středisko v Kojetíně

Záříčí


Není v obci poskytována, využívána zařízení v Chropyni a Kroměříži

Školství

V mikroregionu Střední Haná je, zejména s ohledem na klesající počet dětí, relativně odpovídající počet mateřských i základních škol. Centry jsou opět města Kojetín, Tovačov i Němčice nad Hanou. Mikroregion nabízí i příležitosti získání středoškolského vzdělání. Přehled školských zařízení je uveden níže.

Tab. 19: Přehled školských zařízení

Obec

Zařízení

Ivaň


Mateřská školka, 17 dětí

Kojetín


Mateřská škola, 2 spádové základní školy, zvláštní škola, gymnázium, SOU stavební, základní umělecká škola, školní jídelna a městský dům dětí a mládeže

Křenovice


Mateřská školka 23 dětí, Základní škola 28 dětí, Odborné učiliště a Praktická škola Křenovice 97 učňů

Lobodice


Mateřská školka 30 dětí, základní škola 50 dětí

Měrovice n. H.

Mateřská školka 25 dětí a Základní škola 26 dětí 

Němčice n.H.

Mateřská školka 56 dětí, spádová Základní škola 325 dětí,

Základní umělecká škola s 11 pobočkami – 520 žáků

Obědkovice


V obci nejsou žádná školská zařízení

Oplocany


V obci nejsou žádná školská zařízení

Polkovice


Základní škola (1 – 5 ročník), Mateřská školka, školní družina, školní jídelna

Stříbrnice


V obci nejsou žádná školská zařízení

Tovačov


Mateřská školka a Základní škola – více připravených investičních záměrů, Střední odborné učiliště, Základní umělecká škola

Troubky


MŠ (50 dětí), ZŠ (cca 160 dětí). Škola zrekonstruována v roce 2004 v rámci programu SAPARD

Uhřičice


MŠ (22 dětí), školní stravovna

Záříčí


Mateřská školka – 25 dětí

Kultura a sport

Kultura a sport patří mezi významné, hlavní volnočasové aktivity místních obyvatel. Nabídka, zázemí pro kulturní vyžití a sport je celkově v mikroregionu Střední Haná na relativně široké úrovni.
Technický stav (stavební, vybavenost zařízení) jednotlivých zařízení je různý, řada z nich vyžaduje rekonstrukci nebo modernizaci.

Tab. 20: Přehled volnočasových (kulturních a sportovních zařízení) zařízení

Obec

Zařízení

Ivaň

Knihovna, Sokolovna – špatný technický stav (není v majetku obce)

Fotbalové hřiště, dětské hřiště (v dobrém stavu)

Kojetín

Městské kulturní středisko, sokolovna využívaná jako kulturní dům, regionální kulturně vzdělávací centrum s regionální knihovnou

Stadión s travnatým i škvárovým hřištěm, bikrosový areál, loděnice pro vodácké sporty, areál koupaliště, sportovní hala, sportovní areál s tenisovými kurty, volejbalovými hřišti i zázemím, skateboardové hřiště, 3 víceúčelová hřiště s umělým povrchem

Křenovice

Knihovna – příprava zapojení internetu, zahájeno budování datové sítě-bezdrátový internet pro občany. Kulturní dům, DDM Kojetín

Hřiště TJ Sokol Křenovice, oddíly kopané, tělocvična v ZŠ

Lobodice

Knihovna, kino, kulturní dům

Hřiště, tělocvična

Měrovice n. H.

Obecní knihovna s napojením na internet

Areál TJ Haná Měrovice – fotbalové hřiště

Němčice n.H.

Městské kulturní středisko – provozuje knihovnu, kino, příprava pořadů pro MŠ a ZŠ i dalších obcí mikroregionu, kulturní pořady pro dospělé diváky. Připravený záměr opravy střechy a fasády střediska.

Sokolovna, fotbalové hřiště, hřiště za Novosady – majetek TJ Stavební stroje, nutná rekonstrukce, koupaliště – v havarijním stavu, areál AVZO– klubovna, střelnice, hřiště

Obědkovice

Obecní knihovna

Sokolovna TJ Sokol Obědkovice, venkovní hřiště – ve špatném technickém stavu. Pozemek hřiště i tělocvična jsou v majetku Sokola

Oplocany


Obecní knihovna a venkovní hřiště

Polkovice

Knihovna, internetová knihovna, kulturní dům (kompletní zázemí) – vše v majetku obce

Fotbalové hřiště, tenisový kurt, tělocvična na zámku

Stříbrnice

Kulturní dům s knihovnou, v roce 2004 nově zrekonstruovaný sál

Hřiště, sál kulturního domu využíván i jako tělocvična, koupaliště (v současnosti není v provozu)

Tovačov

Městská knihovna, vlastní budova kina

Sportovní hala v pronájmu TJ Sokol Tovačov. Fotbalové hřiště města, které je pronajímáno TJ Sokol. Vypracovaná studie na využití Skašovských jezer k rekreaci

Troubky

Knihovna (veřejný přístup k internetu), kulturní dům – činnost neziskových organizací v oblasti kultury

TJ Sokol Troubky – víceúčelová sportovní hala, areál volejbalového oddílu (3 antukové kurty), asfaltové hřiště na lední hokej, obec – hřiště na malou kopanou, v ÚPD vyčleněna plocha ke sportovním účelům.

Uhřičice

Knihovna s internetem pro veřejnost, sál s kapacitou 150 osob

Sportovní areál s 2 tělocvičnami, klubovnou a šatnami u fotbalového hřiště, další tělocvična v budově OÚ

Záříčí

Kulturní dům, obecní knihovna

Fotbalové hřiště, dětské hřiště, přírodní vodní nádrž Pískáč

Průvodce sociálními službami v mikroregionu Střední Hana, ke stažení - zde (pdf, 1.6MB)