Drobečková navigace

Střední Haná > O mikroregionu > Projekty a dotace

Projekty a dotace

Rozšíření systému separace odpadů - Svazek obcí mikroregionu Střední Haná

Rozšíření systému separace odpadů

Rozšíření systému separace odpadů

 

V roce 2017 realizoval Svazek obcí mikroregionu Střední Haná projekt „Domácí kompostéry pro Svazek obcí mikroregionu Střední Haná“, registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003624.

Díky projektu došlo k pořízení vybavení určeného k domácímu kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Obce, zapojené do projektu (obce Ivaň, Křenovice, Lobodice, Obědkovice, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Tovačov a Záříčí), umístí pořízené kompostéry na pozemcích občanů výše zmíněných obcí. V rámci projektu bylo pořízeno celkem 646 domácích kompostérů.

Nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku komunálního odpadu činí 362 t/rok.

Celkové uznatelné náklady: 2.016.617,00 (100 %)
Dotace EU: 1.714.124,45 Kč (85 %)
Příspěvek příjemce dotace: 302.492,55 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 29. 06. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 08. 09. 2017

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Svazek obcí mikroregionu Střední Haná

CZ_RO_B_C MZP_logo_RGB_v2 SFZP_H_CMYK

IVAŇ KŘENOVICE LOBODICE (9)

OBĚDKOVICE  POLKOVICE STŘÍBRNICE

OPLOCANY TOVAČOV ZÁŘÍČÍ

 

Projekt „ZEFEKTIVNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V MIKROREGIONU STŘEDNÍ HANÁ“

CZ_RO_B_CMZP_logo_RGB_v2.gifSFZP_H_CMYK

Svazek obcí mikroregionu realizoval projekt „ZEFEKTIVNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V MIKROREGIONU STŘEDNÍ HANÁ“, registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000722, prostřednictvím kterého byl vytvořen systém pro separaci odpadů na území Olomouckého a Zlínského kraje (obce Lobodice, Polkovice, Stříbrnice, Záříčí). Realizaci tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich třídění o 104,6 t/rok.

Celkové uznatelné náklady: 694.378,00 (100 %)

Dotace EU: 590.221,30 Kč (85 %)

Příspěvek příjemce dotace: 104.156,70 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 31. 10. 2016

Datum ukončení realizace projektu: 24. 5. 2017

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí

Příjemce dotace: Svazek obcí mikroregionu Střední Haná

Polkovice

Stříbrnice

POLKOVICE_KONT.2[1] STŘÍBRNICE

Záříčí

Lobodice

ZÁŘÍČÍ_KONT.4 20170609_133634