Drobečková navigace

Střední Haná > O mikroregionu > Vznik mikroregionu

Vznik mikroregionu

Mikroregion Střední Haná vznikl seskupením 14-ti spádových měst a obcí – Ivaň, Kojetín, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Němčice nad Hanou, Obědkovice, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Tovačov, Troubky, Uhřičice a Záříčí.

Obce mikroregionu administrativně - správně přísluší až do tří bývalých okresů Přerov, Prostějov a Kroměříž a tedy krajů Olomouckého i Zlínského a leží zhruba uprostřed mezi centry Střední Moravy – Olomoucí, Přerovem, Prostějovem a Kroměříži.

Mikroregion Střední Haná patří s cca 23 a půl tisíci obyvateli a obcemi mezi větší existující mikroregiony kraje i regionu Střední Moravy. Přesto vhledem k tomu, že se jedná spíše o venkovský region kde výrazně nedominuje jediné město, je aktivním a přirozeným mikroregionem.

Mezi logické souvislosti, proč mikroregion vznikl, patří nejen geografická blízkost, ale i spojení kulturními, historickými tradicemi a také společnými problémy. Právě možnost operativnějšího a schůdnějšího řešení těchto problémů, efektivnějšího čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu i z fondů Evropské unie, byly hlavními impulsy k založení.

Přirozenými spádovými centry mikroregionu Střední Haná jsou města Kojetín a částečně i Tovačov, Němčice nad Hanou, a to jak z pohledu pracovních příležitostí, podnikání, tak i z pohledu sociálního vybavení, služeb, školství, zdravotní a sociální péče nebo nabídky sportovních a kulturních příležitostí.

Hlavní oblasti společné pro členy svazku – Mikroregion Střední Haná

 • rozvoje samosprávy obcí
 • hospodářského, sociálního a kulturního a společenského života obcí
 • vztahu k orgánům krajské správy a státní správy
 • rozvoj technické infrastruktury v obcích
 • vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí
 • podpora řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí
 • rozvoj cestovního ruchu a venkovské turistiky
 • marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů
 • společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče
 • podpora řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví obcí, společná
 • společná příprava mikroregionálních projektů
 • další společné aktivity