Drobečková navigace

Střední Haná > O mikroregionu > Členské obce > Obědkovice > Obědkovice-historie

Obědkovice - historie

První zmínkou o obci Obědkovice je zakládací listina kláštera Hradisko u Olomouce z roku 1078.  Tento klášter byl  založen olomouckým knížetem Ottou I. a jeho manželkou Eufemií. Poté přešel do rukou mnichů z řádu Benediktinského a Premonstrátského. Pod klášterem Hradisko zůstala obec Obědkovice až do jeho zrušení - v roce 1784. Po zrušení připadlo panství vřesovské náboženské matici,  kterou  spravoval stát. Panství bylo určeno k veřejné dražbě, ve které projevil zájem kníže  Metternich z Winneburku. Patronem obce je sv. Gotthard, jenž je vyobrazen na místní kapličce a jemuž je zasvěcena. Kaplička slouží dodnes jako zvonička. Stará zvonice byla dřevěná a před 150 lety zbudována z cihel.

Kulturní památky:

  • Kaplička zasvěcena sv. Gotthardovi
  • Kamenný kříž z roku 1810 - sloužil k loučení se zemřelými občany:
  • Kříž u zvonice z roku 1895 - postaven ke cti Boží na záchranu dvou nemocných dcer.
  • Dům Obecního úřadu - základní kámen byl položen v roce 1900.
  • Pomník z roku 1920 - postaven byl k památce padlým vojákům.
  • Sokolovna -  dostavěna v roce 1947.