Drobečková navigace

Střední Haná > O mikroregionu > Strategický rozvoj > Strategický plán

Strategický plán

Vize mikroregionu

Zvýšení životní úrovně obyvatel obcí mikroregionu, hospodářský, sociální a kulturní rozvoj mikroregionu s ohledem na zachování typického krajinného rázu území. Zvýšení přitažlivosti mikroregionu pro domácí i zahraniční návštěvníky.

K naplnění této vize si mikroregion stanovil tyto strategické cíle.

Strategické cíle:

 • Podpora ekonomického rozvoje cestou efektivnějšího využívání potenciálu mikroregionu s důrazem na jeho konkurenceschopnost a zvyšování kvality. Podpora malého a středního podnikání, cílená na zvyšování příjmů z cestovního ruchu a zvyšování zaměstnanosti.
 • V kulturní krajině trvale uchovat typický krajinný ráz Střední Hané se všemi tradičními prvky. Zachování mikroregionu jako jedné z ekologicky nejčistších oblastí ČR.
 • Vytvořit podmínky pro rozvoj bydlení, služeb, vzdělání a současně i kulturního, sportovního a společenského vyžití obyvatel mikroregionu.
 • Vytváření podmínek pro malé střední podnikání, zvýšení hospodářského růstu a konkurenceschopnosti založené na místní tradici a potenciálu pracovní síly.
 • Zajištění relativně rychlé, bezpečné a přitom ekologicky přijatelné dopravní dostupnosti regionu a všech jeho částí.
 • Obnova a rozšíření technické infrastruktury v obcích. Udržení a ochrana kvalitního životního prostředí.

Priority:

 1. Řešení technické infrastruktury
 2. Řešení dopravní infrastruktury
 3. Podpora podnikání
 4. Řešení zaměstnanosti v mikroregionu
 5. Životní prostředí
 6. Sociální rozvoj obcí