Drobečková navigace

Střední Haná > O mikroregionu > Členské obce > Tovačov > Tovačov-historie

Tovačov - historie

Město se nachází 12 km západně od Přerova a 22 km jihovýchodně od Olomouce nedaleko soutoku Moravy a Bečvy a je křižovatkou silnic Přerov – Prostějov a Olomouc – Kroměříž, s mimořádně velkým katastrem 2.278 ha, v okolí rybníky a lužní lesy v povodí řeky Moravy.

Poprvé se připomíná město Tovačov v r. 1203, největší rozkvět města začal ve 14. století, kdy patřil spolu s okolními vesnicemi ke královskému majetku.

Historické pamětihodnosti

Skvostem střední Moravy je zámek s charakteristickou "Spanilou věži". Podle pověsti založen v 2. pol. 11. století, jako útočiště lovců, později dobře chráněná vodní tvrz. Za posledních Cimburků započato s přestavbou hradu na renesanční zámek. V držení se dále vystřídali Pernštýni, Salmové, Petřvaldští, Kuenburgové a Guttmanni. Od roku 1994 je zámek majetkem města.

Zámecká zahrada byla založena již v 16. století. Kašna v nádvoří mezi 1. a 2. valem znázorňuje soutok Moravy s Bečvou. Sochařská práce z poloviny 18. století jsou připisovány Boh. Fritsche, stejně jako socha sv. Václava na valech.

Portál Spanilé věže (96 m) je z jemnozrnného pískovce, kamenicky bohatě zdobený, první doklad renesance pronikající do českých zemí. Latinský nápis v překladu hlásá, že za pana Ctibora z Cimburka, hejtmana markrabství moravského byla v r. 1492 postavena tato věž, která se nazývá "Spanilá". Je nejstarší renesanční památkou na sever od Alp.

Arkádové křídlo: nejmladší zámecká budova postavena podle návrhu vídeňského architekta prostějovského rodáka Maxe Fleischera v letech 1890-92 na renesančních základech původní budovy. Reprezentovalo nového majitele Davida rytíře z Guttmannů.

Zámeckou kapli zasvěcenou Zvěstování panny Marie začal budovat v roce 1559 Vratislav z Pernštejna a na Tovačově, pro svou španělskou manželku Maxmiliánu Manriguez de Lara-tovačovskou "černou paní" zámeckou. Stavba kaple trvala 113 let - dokončena byla až roku 1672.

Poslední bitvu prusko-rakouské války r. 1866 připomíná pomník "rakouských vojínů padlých dne 15. července 1866, který se nachází při cestě do Olomouce, dále pruský pomník a četné pomníčky v okolí města.