Drobečková navigace

Střední Haná > O mikroregionu > Členské obce > Troubky > Troubky-historie

Troubky - historie

Do roku 1848 podléhaly panství Tovačov. Název obce je odvozen od osobního jména Trúbek a pravděpodobně se jedná o název místa, kde se napájela koňská spřežení.

Obec Troubky leží v oblasti úrodné Hané, asi 8 km jihozápadně od okresního města Přerov, nedaleko soutoku řeky Bečvy a řeky Moravy a je největší obcí okresu Přerov.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1348, kdy Erhart z Kunštátu pojistil své ženě Kláře 300 hřiven grošů věna v Troubkách a Člunku (snad původní sídlo Troubek, dnes neexistující). Historie obce je spjatá s tovačovským panstvím a jejich šlechtickými majiteli (Cimburkové, Pernštejnové, Salmové, Petřvaldové a Khünburgové). K nejvýznamějším postavám z řad majitelů patřil Jan Tovačovský z Cimburka (významný moravský husitský vojevůdce), jeho syn Ctibor Tovačovský z Cimburka, který zastával po skončení husitských válek funkci moravského zemského hejtmana a kancléře Českého království a byl známý svou vzdělaností a spisovatelskou činností. Ke známým šlechtickým osobnostem z řad majitelů tovačovského panství patřili i Jan a Vratislav Pernštejnové.

Charakter Hané obec již předurčuje především k zemědělské činnosti. Z řemesel není žádné, které by mělo výraznou převahu. Již od minulosti převažovala řemesla související se zemědělskou činností a zpracováním dřeva. Teprve naše století přineslo rozmach drobného podnikání v obci. Nejznámějším podnikem byla ve 20. - 40. letech mlékárna Oldřicha Marka, která byla svými produkty známá po celé republice a část produkce byla dokonce exportována do zahraničí. Ve stejném období nastal rovněž rozmach činností souvisejících se stavebnictvím. V tomto oboru byla nejznámější firmou cementárna Antonína Hájka, která se zaměřovala především na zboží určené pro vodní a meliorační stavby, a zároveň z řečiště Bečvy majitel firmy těžil kvalitní písky, které jsou svou kvalitou známé ve stavebnictví po republice dosud.

Obec leží v rovinné nivě řeky Bečvy a tudíž i charakter zdejší fauny a flóry je dán touto skutečností. V blízkém okolí obce se nacházejí tzv. Skašovská jezera, která jsou sice vodárenským zdrojem, ale jejich okolí přímo svádí k příjemným procházkám a výletům. Navíc je takřka nadosah blízký Tovačov se svými kulturními památkami a rybníky.

Pamětihodnosti: Stará zástavba vzala za své při povodni v roce 1997. K významným památkám obce bezesporu patří socha sv. Amanda z poloviny 18. století - dílo barokního sochaře B. Fritsche, dále pak památník americkým letcům sestřeleným nad obcí v prosinci 1944 (obě tyto památky se nacházejí na místním hřbitově), místní kříže ohraničující dříve konec obce (převážně původem z druhé poloviny 19. stol.), místní kostel postavený nedlouho po skončení prusko-rakouské války v roce 1872, pomník obětem 1. světové války z roku 1922 umístěný za kostelem, socha sv. Floriána - patrona hasičů, barokní sochařská práce z doby kolem roku 1750 (socha je umístěna v parku před školou v centru obce) a novou památkou je pomníček obětem povodní 1997 nacházející se před obecním úřadem. Z pamětihodností v blízkém okolí obce je nutno připomenout sochu sv. Jana Sarkandra nalézající se ve směru na Tovačov na místě, kde měl být na udání troubeckého řezníka údajně zajat, dále jez postavený začátkem 20. století a železný most postavený ve stejné době (v současné době probíhá výstavba nového mostu přes řeku Bečvu).